Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

PIN vzw

Alumni

01/06/2018 - 30/06/2021

Periode van de steun

74.000 €

Financiële steun

21.0

Voltijds equivalenten

327.405 €

Inkomsten

PIN vzw ondersteunt Vlaamse gemeenten bij de integratie van nieuwkomers van buitenlandse herkomst. Daarin spelen toeleiders (geëngageerde ervaringsdeskundigen) een sleutelrol. Zij helpen nieuwkomers hun weg te vinden in de lokale samenleving. Ze vormen de brug tussen deze inwoners en de diensten. Verder ondersteunt PIN vzw gemeenten en organisaties ook beleidsmatig, projectmatig en actiegericht. PIN vzw is erkend als lokaal sociaal economie initiatief en lokale diensteneconomie voor het project “Toeleiders in de Diversiteit”.

Uitdagingen

De organisatie kende de voorbije drie jaar een sterke groei. Een bijna verdrievoudiging van omzet en personeelsinzet op zo'n korte tijd heeft zijn implicaties op het vlak van organisatiebeheersing. De organisatie wil met de steun van het Fonds haar basisstructuren versteviging om de groei te bestendigen. O.a. strategische planning, monitoring, organisatiestructuur, personeelsbeleid, communicatie, financieel en facilitair management en ICT-toepassingen zullen onder begeleiding van externe experten hertekend worden.

Plan van aanpak

  • Het in orde brengen van de boekhouding en prioriteiten herbekijken voor de vervolgfase van de steun met het oog op het creëren van een stevige en professionele organisatie.
  • De organisatie versterken op vlak van kennis rond de GDPR regelgeving en impactmeting.