Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Nansen

Ongoing

01/06/2019 - 01/06/2022

Periode van de steun

60.000 €

Financiële steun

3.0

Voltijds equivalenten

105.977 €

Inkomsten

"NANSEN" heeft de opdracht om te zorgen voor effectieve internationale bescherming voor iedereen die het nodig heeft: asielzoekers, vluchtelingen, mensen die subsidiaire bescherming genieten, niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel, statenlozen en ook hun familieleden. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en biedt NANSEN gespecialiseerde juridische expertise over de internationale bescherming en de fundamentele rechten. Deze expertise wordt versterkt door een interdisciplinaire aanpak.

Uitdagingen

Instrumenten voorzien voor het consolideren van de structurele financiering van NANSEN, die onontbeerlijk is voor het behoud en de uitbreiding van de maatschappelijke impact van de vzw. Daartoe moet NANSEN snel en doeltreffend kunnen steunen op drie instrumenten: een betere omschrijving van haar toegevoegde waarde, een kader voor monitoring en evaluatie van de impact van haar activiteiten en een duurzame versterking van haar capaciteiten voor organisatieontwikkeling.