Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Gatam

New

15/06/2020 - 15/06/2023

Periode van de steun

75.000 €

Financiële steun

47.5

Voltijds equivalenten

4.038.106 €

Inkomsten

Gatam heeft als opdracht het verbeteren van de inzetbaarheid en weerbaarheid van werkloze werkzoekenden. Gatam is een laagdrempelige organisatie en richt zich tot alle mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of achtergrond die zich willen inspannen om hun onbenutte talenten te ontwikkelen met het oog op hun (her-)inschakeling in een sociaal of economisch arbeidsproces, ter bevordering van hun maatschappelijke integratie en persoonlijke ontplooiing. Gatam realiseert dit door het geven van opleidingen en het opzetten van werkervaringsprojecten in samenwerking met lokale en regionale overheden, privébedrijven, sectoren en andere organisaties die bijdragen tot de verwezenlijking van de missie.

Uitdagingen

Via structurele ondersteuning de nieuwe fusieorganisatie vorm geven, en een positionering binnen het werkveld. Daarnaast werken op verschillende domeinen van de nieuwe organisatie (personeelsbeleid, partnerschappen, verbreding en/of verdieping werking, netwerk consolideren en uitbouwen, USP, communicatie en meten van impact).