Overslaan en naar de inhoud gaan
- Organisaties

Bos+

Ongoing

01/04/2013 - 31/03/2016

Periode van de steun

80.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

17/05/2017 - 17/05/2019

Periode van de steun

40.000 €

Financiële steun

% uitgegeven

7.0

Voltijds equivalenten

593.306 €

Inkomsten

BOS+ wil de motor zijn van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties.

Bosplus

Uitdagingen

BOS+ Vlaanderen was in het verleden in sterke mate afhankelijk van overheidsmiddelen. Dankzij de impact van de 1ste steun werden de inkomsten gediversifieerd. Maar in het kader van de financiële duurzaamheid en de inhoudelijke onafhankelijkheid van de organisatie is het belangrijk de inkomsten nog sterker te diversifiëren en te werken aan zelf bedruipende deelwerkingen.

Plan van aanpak

  • Bos+ wil verder bouwen op de eerste steun en de sprong maken naar financieel zelf bedruipende (strategische) deelwerkingen. Ze willen twee wegen bewandelen:
  • 1. Vlaams-Vlaams: lokale bosuitbreiding d.m.v. Publieke en Private Samenwerking en diverse steun- en participatie-opties voor bedrijven en burgers; focus op lokale inbedding en community building.
  • 2. Vlaams-tropisch: opschalen van hun compensatiemodule Treecological (inhoudelijk – geografisch – financieel) als geloofwaardig CO2-alternatief d.m.v. duurzame tropische aanplantingen.

"Het Venture Philanthropy Fonds blijft nagenoeg het enige fonds dat steun verleent aan (de verbetering van) de organisatie-ontwikkeling van ons type van organisaties. In een tijd waarin men meer en meer eisen stelt aan een zeer professionele werking van de non-profit sector, zijn de Venture-ondersteuningsmogelijkheden bijzonder welkom om tegemoet te kunnen blijven komen aan deze terechte eis." Bert De Somviele (directeur)