Overslaan en naar de inhoud gaan
10 ans FVP
Venture Philanthropy Fonds

Tien jaar Venture Philanthropy Fonds

Tien jaar Venture Philanthropy Fonds: 80% van de begunstigden is tevreden

Sinds 2009 heeft het Venture Philanthropy Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ondersteuning geboden aan 104 organisaties die actief zijn op het gebied van sociale inclusie in België, voor een totaal bedrag van meer dan 8 miljoen euro. Dankzij de steun van BNP Paribas Fortis Private Banking kende het Fonds de voorbij vijf jaar een heel sterke groei.

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van het Fonds liet de Stichting een onafhankelijke impactstudie uitvoeren bij alle organisaties die begeleiding kregen van het Venture Philanthropy Fonds. 80% van de ondervraagde organisaties blijkt tevreden over de ontvangen steun en twee derde van de ondersteunde organisaties kon het aantal begunstigden verhogen.

 

Doelstelling: maatschappelijke impact

De steun van het Venture Philanthropy Fonds vormt als het ware een portie zuurstof om de interne werking te verbeteren van organisaties (vzw’s of sociale-economiebedrijven) die mogelijkheden hebben om zich verder te ontwikkelen of hun maatschappelijke impact in België willen behouden.

Die structurele begeleiding loopt over (minstens) drie jaar. Elke organisatie heeft haar eigen ontwikkelingsdoelstellingen. De globale financiering kan tot 80.000 euro bedragen, waarvan minimum 50% wordt besteed aan externe consultancy, en heeft de vorm van een (niet-terugbetaalbare) gift.

De steun van het Venture Philanthropy Fonds komt tot stand via drie krachtlijnen:

  • Externe consultancy
  • Investeringssteun
  • Netwerking

Aan het eind van het impactonderzoek, waaraan meer dan zeventig begunstigden van het Venture Philanthropy Fonds hebben deelgenomen, blijkt dat:

  • 46% van de organisaties een duidelijke verbetering en één organisatie op vier een heel duidelijke verbetering van hun financiële gezondheid vaststelt.
  • Het bestuur van meer dan 60% van de ondersteunde organisaties werd versterkt.
  • De arbeidsomstandigheden bij 70% van de organisaties veranderd zijn.
  • Bijna 40% van de organisaties meent dat de veranderingen in de structuur hun diensten beter toegankelijk hebben gemaakt.

Een betere structuur voor meer impact 

Verenigingen vragen steun bij het Venture Philanthropy Fonds wanneer zij een transitiefase starten. Sophie Van Malleghem, coördinatrice van het Venture Philanthropy Fonds bij de Koning Boudewijnstichting: "Veel verenigingen zijn ontstaan vanuit het engagement van vrijwilligers en/of de inzet van stichtende ‘vaders’ of ‘moeders’ die sterk betrokken zijn bij het doel van hun organisatie. De overdracht, de sociaaleconomische evolutie en de beschikbaarheid van subsidies, de technologische en digitale ontwikkelingen, het aantal mogelijke begunstigden zijn allemaal redenen die een organisatie ertoe aanzetten om zich beter te proberen structureren"

Een nieuw elan dankzij het succes van de MVI’s van BNP Paribas Fortis

Sinds BNP Paribas Fortis Private Banking in 2015 de belangrijkste partner van het Venture Philanthropy Fonds werd, is het aantal jaarlijks gesteunde projecten de laatste vijf jaar vervijfvoudigd, van 5 in 2015 naar 26 in 2019. Dankzij het succes van de maatschappelijk verantwoorde investeringsfondsen (MVI’s) van BNP Paribas Fortis steeg de bijdrage van de bank van 237.000 euro in 2015 tot 1,5 miljoen euro sinds 2017. Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking bij BNP Paribas Fortis, is verheugd over dit succes: "De beleggers beseffen dat hun geld een positieve impact kan hebben. De cliënten steunen bedrijven die het verst gevorderd zijn op het vlak van duurzaamheid. Daarom kenden de MVI’s de voorbije jaren zo’n snelle groei. Dankzij de samenwerking tussen de bank en het Venture Philanthropy Fonds is er een bijkomende lokale impact, naast de positieve gevolgen voor de bedrijven waarin de cliënten hebben belegd"

Een nieuwe projectoproep van het Venture Philanthropy Fonds loopt nog tot 12 november 2019.

 

Bijkomende inlichtingen

Impactstudie

Via deze link vindt u een interview dat plaatsvond naar aanleiding van de 10e verjaardag van het Venture Philanthropy Fonds:

Tendances Première, 15/10/2019