Overslaan en naar de inhoud gaan
Processus
Venture Philanthropy Fonds

Projectoproep van het VP Fonds : planning en procedure

De projectoproep van het VP Fonds wordt elk jaar gelanceerd in de maand september, en wordt ongeveer twee maanden later afgesloten, midden november.

De oproep richt zich tot organisaties of bedrijven binnen de sector van de sociale economie, gevestigd in België en actief op het gebied van sociale inclusie in België.

Na afsluiten van de projectoproep zal een voorselectie aan de hand van een aantal ontvankelijkheidscriteria plaatsvinden. Daarna zal het investeringscomité de ontvangen dossiers analyseren en rangschikken op basis van volgende criteria:

  • het potentieel aan verhoogde sociale impact in België
  • de specifieke meerwaarde die een ondersteuning van het VP Fonds zou betekenen voor de organisatie
  • de transparantie van de organisatie ten overstaan van het VP Fonds en de mate van bereidheid om zich voor het partnership te engageren
  • de leidinggevende kwaliteiten (algemene leiding en leden van de bestuursraad)
  • de voorbeeldfunctie van de ondersteuning (“reproduceerbaarheid”) – de bereidheid aan ervaringsuitwisseling deel te nemen

Ongeveer 3 maanden verstrijken vanaf het afsluiten van de projectoproep tot het beëindigen van de dossieranalyses door het investeringscomité. Tijdens een eerste bijeenkomst van het investeringscomité wordt dan beslist welke organisaties in de running blijven en een “plaatsbezoek” zullen ontvangen. Ten laatste eind februari ontvangen de kandidaten het resultaat van deze selectie.

De bezoeken aan de organisaties vinden plaats tussen begin februari en medio mei.

Daarna volgt de laatste rechte lijn: de organisaties die een positieve indruk lieten tijdens de bezoeken, komen hun project pitchen voor alle leden van het investeringscomité (medio mei – begin juni). Na deze pitch verneemt de organisatie of ze al dan niet wordt gekozen voor een ondersteuning door het Venture Philanthropy Fonds gedurende 3 jaar teneinde concrete stappen te kunnen zetten bij de structurele optimalisatie.

Getuigenis Venture Philanthropy Fonds : https://youtu.be/AKvjcJZAGZ0

planning en selectie VP 2019