Overslaan en naar de inhoud gaan

Over het Fonds

Missie & Aanpak

De werkwijze van het Venture Philanthropy Fonds

Het Venture Philanthropy Fonds, dat is wel... Maar dat is niet...
 • een structurele versterking van organisaties (verenigingen - vzw's - of ondernemingen in de sociale economie en/of met social oogmerk)
 • een meerjarige begeleiding
 • een opvolging op basis van gezamenlijk bepaalde prestatie-indicatoren en verwachte resultaten in overleg vastgelegd
 • de 'ownership’ van de resultaten en wederzijdse opvolging van de prestatie
 • een financiële steun van max. 80.000€ (min. 50% consultancy) gespreid over 3 jaar
 • een niet-financiële ondersteuning (consultancy, netwerk)
 • financiering van projecten
 • punctuele ondersteuning
 • approximatief overzicht van de maatschappelijke impact
 • eenrichtingscommunicatie van de resultaten
 • enkel financiële ondersteuning
 • beperkte bedragen < 10.000€

 

Werking

Hoe werkt het Venture Philanthropy Fonds?

Hoe kunnen organisaties zich kandidaat stellen?

Wanneer er een oproep van het Venture Philanthropy Fonds lopende is, kunnen de organisaties hun kandidaatsdossier indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting.

Een nieuwe oproep zal in september 2021 gelanceerd worden. Een precieze planning van die oproep wordt vanaf juni 2021 gecommuniceerd.

De selectie van de organisaties verloopt volgens de formele procedure van een projectoproep, die tot op heden jaarlijks plaatsvindt. De procedure gaat uit van een doorgedreven evaluatie door een onafhankelijk investeringscomité dat op een pluralistische manier is samengesteld en waarvan de (vrijwillige) leden worden gevraagd op grond van hun professionele expertise en kwaliteiten.

De criteria voor de selectie zijn de volgende:

 • de potentiële maatschappelijke impact (creatie of behoud)
 • de kwaliteit van het leadership (algemene directie en leden van de raad van bestuur)
 • de transparantie van de organisatie ten opzichte van het Fonds, en de bereidheid om in partnerschap te werken
 • de meerwaarde van de specifieke ondersteuning door het Fonds voor de organisatie
 • de voorbeeldfunctie van de “case” (mogelijkheid tot duplicatie en disseminatie buiten de organisatie)

De selectie verloopt in verschillende fasen. Daar horen ook plaatsbezoeken aan de kandiderende organisaties bij en gesprekken met hun drijvende krachten. Naast de potentiële impact van de organisatie focust de procedure sterk op de leiderschapscapaciteiten van de sleutelpersonen (directeur, voorzitter van de raad van bestuur...) die de verandering in de schoot van de organisatie zullen belichamen en aansturen. Het succes van de begeleiding door het Fonds hangt in grote mate af van de competenties, de motivatie en de openheid voor verandering van deze personen en organen.

Na de selectie gebeurt de begeleiding van de organisaties uit de portfolio in de vorm van een opvolging. De intensiteit daarvan is afhankelijk van de omstandigheden en de noden van het partnerschap. De begeleiding kan in tijd evolueren en zich aanpassen aan de ontwikkelingsfase van de organisatie (start-up, groei, matuur, ‘herstructurering’) en aan de kwaliteit van de prestaties. Concreet betekent dit dat er om de zes maanden een evaluatie plaatsvindt van enkele sleutelindicatoren (kwantitatief en kwalitatief) die samen met de organisatie worden vastgelegd en die moeten dienen om de impact van de ondersteuning te meten.

Los van de selectieprocedure bepaalt een strategisch comité de strategische oriëntatie van het Fonds en superviseert het zijn activiteiten. Vooral het periodieke overzicht van de globale portfolio van de geselecteerde organisaties is daarin belangrijk.

Strategisch comité

Samenstelling van het strategisch comité

Voorzitster

 • Isaline Desclée, sustainable strategy and governance consultant, VPF alumni via organisatie Goods to Give (FR)

Leden

 • Stéphane Vermeire, head of BNP Paribas Fortis Private Banking & Wealth Management (FR)

 • Steven Serneels, CEO & Board member EVPA (NL)

 • Caroline Thijssen, head of Sustainable and Responsible Development, Retail & Private Banking Belgium BNP Paribas Fortis (FR)

 • Danny Vercauteren, directeur Kringwinkel Antwerpen, VPF 2010 Alumni & voorzitter VPF Investeringscomité (NL)

 • Alexander Veithen, partner bij BDO Corporate Finance, vice-voorzitter VPF Investeringscomité (DE)

 • Françoise Pissart, directrice, Koning Boudewijnstichting (FR)

 • Luc Tayart de Borms, gedelegeerd bestuurder Koning Boudewijnstichting (NL)

Investeringscomité

Samenstelling van het investeringscomité

Voorzitter

 • Danny Vercauteren, Director Kringwinkel Antwerpen, laureaat 2010 (NL)

Ondervoorzitter

 • Alexander Veithen, Partner, BDO Corporate Finance (DE)

Leden

 • Damien Dierckx, Senior Project & CSR Manager PWC (FR)
 • Dany Drion, Director Ateliers Jean Del’Cour (FR)
 • Isabelle Poppe, teamcoördinator EVA (NL)
 • Flora Kocovski, Investment Manager SRIW & Director SOWECSOM (FR)
 • Claire Sourdin-Lainé, coordinatrice Schola ULB (FR)
 • Bernard Uyttendaele, Rentmeester Stichting Boschuysen en Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s Gravenhage (NL)
 • Sarah Schelstraete, Directeur Sociale Innovatiefabriek (NL)

Vertegenwoordiging van BNP Paribas Fortis Private Banking

 • Tine Bourgeois, Head of Business Development Wealth Management, BNP Paribas Fortis (NL)
 • Guy Janssens, Head of Sustainable and Responsible Investments, BNP Paribas Fortis (NL)
 • Caroline Thijssen, Head of Sustainable and Responsible Development, BNP Paribas Fortis (FR)