Overslaan en naar de inhoud gaan

Over het Fonds

Missie & Aanpak

De werkwijze van het Venture Philanthropy Fonds

Het Venture Philanthropy Fonds, dat is wel... Maar dat is niet...
 • een structurele versterking van organisaties (verenigingen - vzw's - of ondernemingen in de sociale economie en/of met social oogmerk)
 • een meerjarige begeleiding
 • een opvolging op basis van gezamenlijk bepaalde prestatie-indicatoren en verwachte resultaten in overleg vastgelegd
 • de 'ownership’ van de resultaten en wederzijdse opvolging van de prestatie
 • een financiële steun van max. 80.000€ (min. 50% consultancy) gespreid over 3 jaar
 • een niet-financiële ondersteuning (consultancy, netwerk)
 • financiering van projecten
 • punctuele ondersteuning
 • approximatief overzicht van de maatschappelijke impact
 • eenrichtingscommunicatie van de resultaten
 • enkel financiële ondersteuning
 • beperkte bedragen < 10.000€

 

Werking

Hoe werkt het Venture Philanthropy Fonds?

Hoe kunnen organisaties zich kandidaat stellen?

Wanneer er een oproep van het Venture Philanthropy Fonds lopende is, kunnen de organisaties hun kandidaatsdossier indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting.

De oproep zal op 10/09/2020 gelanceerd worden en op 09/11/2020 afsluiten. 

De selectie van de organisaties verloopt volgens de formele procedure van een projectoproep, die tot op heden jaarlijks plaatsvindt. De procedure gaat uit van een doorgedreven evaluatie door een onafhankelijk investeringscomité dat op een pluralistische manier is samengesteld en waarvan de (vrijwillige) leden worden gevraagd op grond van hun professionele expertise en kwaliteiten.

De criteria voor de selectie zijn de volgende:

 • de potentiële maatschappelijke impact (creatie of behoud)
 • de kwaliteit van het leadership (algemene directie en leden van de raad van bestuur)
 • de transparantie van de organisatie ten opzichte van het Fonds, en de bereidheid om in partnerschap te werken
 • de meerwaarde van de specifieke ondersteuning door het Fonds voor de organisatie
 • de voorbeeldfunctie van de “case” (mogelijkheid tot duplicatie en disseminatie buiten de organisatie)

De selectie verloopt in verschillende fasen. Daar horen ook plaatsbezoeken aan de kandiderende organisaties bij en gesprekken met hun drijvende krachten. Naast de potentiële impact van de organisatie focust de procedure sterk op de leiderschapscapaciteiten van de sleutelpersonen (directeur, voorzitter van de raad van bestuur...) die de verandering in de schoot van de organisatie zullen belichamen en aansturen. Het succes van de begeleiding door het Fonds hangt in grote mate af van de competenties, de motivatie en de openheid voor verandering van deze personen en organen.

Na de selectie gebeurt de begeleiding van de organisaties uit de portfolio in de vorm van een opvolging. De intensiteit daarvan is afhankelijk van de omstandigheden en de noden van het partnerschap. De begeleiding kan in tijd evolueren en zich aanpassen aan de ontwikkelingsfase van de organisatie (start-up, groei, matuur, ‘herstructurering’) en aan de kwaliteit van de prestaties. Concreet betekent dit dat er om de zes maanden een evaluatie plaatsvindt van enkele sleutelindicatoren (kwantitatief en kwalitatief) die samen met de organisatie worden vastgelegd en die moeten dienen om de impact van de ondersteuning te meten.

Los van de selectieprocedure bepaalt een Begeleidingscomité de strategische oriëntatie van het Fonds en superviseert het zijn activiteiten. Vooral het periodieke overzicht van de globale portfolio van de geselecteerde organisaties is daarin belangrijk.

Begeleidingscomité

Samenstelling van het Begeleidingscomité

Voorzitter

 • Jean-Charles Vanden Branden, partner Bain&Company

Leden

 • Guy Bertels, président du comité d´investissement du Fonds Venture Philanthropy, Chairman of the Board VINCI Energies

 • Virginie Xhauflair, assistant Professor, Baillet Latour Chair in Social Investment and Philanthropy, PhD in Management, Centre for Social Economy, HEC Management School - University of Liege

 • Caroline Thijssen, Head of Sustainable and Responsible Development, BNP Paribas Fortis

 • Baudouin de Cannière, président du comité de gestion Fonds Baronne Monique van Oldeneel tot Oldenzeel (VOTO)

 • Alex Parisel, président du Comité d’Investissement du projet santé mentale; directeur général Partenamut

 • Ignace Van Doorselaer, CEO Neuhaus en Fonds One Child One Dream

 • Michel van Hemele, managing partner Essensys

 • Lieve Herijgers, directeur Broederlijke Delen

 • Kaat Peeters, directeur Sociale Innovatiefabriek

 • Luc Tayart de Borms, gedelegeerd bestuurder Koning Boudewijnstichting

Investeringscomité

Samenstelling van het investeringscomité

Voorzitter

 • Danny Vercauteren, Director Kringwinkel Antwerpen, laureaat 2010 (NL)

Ondervoorzitter

 • Alexander Veithen, Partner, BDO Corporate Finance (FR)

Leden

 • Damien Dierckx, Senior Project & CSR Manager PWC (FR)
 • Dany Drion, Director Ateliers Jean Del’Cour (FR)
 • Isabelle Poppe, teamcoördinator EVA (NL)
 • Flora Kocovski, Investment Manager SRIW & Director SOWECSOM (FR)
 • Claire Sourdin-Lainé, coordinatrice Schola ULB (FR)
 • Bernard Uyttendaele, Rentmeester Stichting Boschuysen en Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s Gravenhage (NL)
 • Sarah Schelstraete, Directeur Sociale Innovatiefabriek (NL)

Vertegenwoordiging van BNP Paribas Fortis Private Banking

 • Tine Bourgeois, Head of Business Development Wealth Management, BNP Paribas Fortis (NL)
 • Guy Janssens, Head of Sustainable and Responsible Investments, BNP Paribas Fortis (NL)
 • Caroline Thijssen, Head of Sustainable and Responsible Development, BNP Paribas Fortis (FR)